IDEELLT FORUM 2022

Fredagen den 2 december- Stockholm

Bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?

Årets Ideellt Forum kommer kretsa kring frågan vad finansiering och beroende av finansiärer gör med civilsamhällets organisationer. Resurser kommer sällan utan krav och förväntningar på vad organisationen ska göra och vara, hur verksamheter ska bedrivas och vilken målgrupp som är i fokus. Dessa krav och förväntningar behöver vi, som mottagande organisationer, förhålla och anpassa oss efter oavsett om de kommer från offentliga aktörer i form av bidrag eller kontrakterade uppdragsersättningar, från filantroper och företag eller från enskilda givare. Med en mix av inspel från forskare och ledare i sektorn och interaktiva Rundabords-samtal, diskuterar vi tillsammans hur vi strategiskt kan skapa en blandning av finansieringskällor som ger oss möjlighet att vara trogna våra organisationers grunduppdrag.

Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Priser:
  • Medlem i Giva Sverige eller partner till Ideell Arena  – 1.195 kr/per person
  • Ideell/Offentlig Sektor – 1.395 kr/per person
  • Företag – 1.595 kr/per person

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person inom samma organisation

 

ANMÄL DIG HÄR

Har du frågor om innehållet i Ideellt Forum kontakta Rebecca Vinthagen , ansvarig för mötesplatser på Ideell Arena på mobil 070-928 98 51 eller Rebecca.Vinthagen@ideellarena.se