IDEELLT FORUM 2023

Fredagen den 8 december- Stockholm

IDEELLT FORUM 2023

8 DECEMBER- STOCKHOLM

Antalet aktiebolag som startas och ägs av civilsamhällets organisationer ökar. I bolagen finner vi så väl olika typer av stödverksamheter som delar av organisationers kärnverksamhet. I denna hybridstruktur – som ska styras både mot organisationernas uppdrag och mot affärsmässighet – finns en komplexitet som kräver genomtänkt styrning med tydliga roller för både ägare, styrelser och bolagsledningar.

Under dagen får vi med hjälp av forskare och organisationsföreträdare att reflektera kring utvecklingen, byta erfarenheter och samtala om hur vi hanterar de olika logiker som kommer med bolagsbildning i civilsamhället. Vad är bra styrning av sektorns bolag – och vilka fallgropar finns det att vara vaksam på?

Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Priser:
  • Medlem i Giva Sverige/Partner Ideell Arena 1395 kr

  • Ej medlem/Ideell/Offentlig sektor 1595 kr

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person inom samma organisation

 

ANMÄL DIG HÄR

Har du frågor om innehållet i Ideellt Forum kontakta Rebecca Vinthagen , ansvarig för mötesplatser på Ideell Arena på mobil 070-928 98 51 eller Rebecca.Vinthagen@ideellarena.se