Säger formen något om innehållet?

Susanna Alexius och Tiziana Sardiello har studerat ömsesidiga försäkringsbolag och utmanar föreställningar om företags och ideella organisationers särart i strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Kan vi tala om påtagliga skillnader i praktik utifrån om en verksamhet bedrivs i ideell eller privat regi? Eller är skillnaderna i huvudsak juridiska?

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), ledamot av Ideell Arenas styrgrupp
Tiziana Sardiello, doktor i sociologi, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score)