Tredje stadiet av hållbara investeringar

Hållbara investeringar är inget nytt. I Sverige har det varit möjligt att placera hållbart i fonder i över 40 år. Till en början handlade det främst om att välja bort företag som producerade vissa produkter, som alkohol och tobak. Med tiden har arbetet med hållbara placeringar utvecklats enormt. I dag är hållbara placeringar även baserade på analyser som leder till att de bolag som arbetar bäst med hållbarhet inom olika branscher eller mot specifika mål såsom Agenda 2030 premieras. Men arbetet tar inte slut där, vi står nu inför nya utmaningar där näringslivet och civilsamhället måste arbeta tillsammans med offentliga verksamheter och institutioner för att möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle.

Jens Grebäck, chef för Client Solutions, Swedbank Robur
Sophie Gripenberg, hållbarhetssamordnare, Svenska Röda Korset
Gunnela Hahn, Head of Sustainable Investment, Svenska kyrkan
Per Lundqvist, stiftelsespecialist, Swedbank
Lars Pettersson, ansvarig Institutionella kunder, Storebrand Asset Management