.

Årets jury 2022 består av:

 

Torbjörn Einarsson är forskare i organisation och ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm Han är idag verksam vid Stockholm Center for Civil Society Studies.

Cecilia Gullberg är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan styrning, redovisning och organisering, kopplat till hållbarhet och/eller digitalisering.

Johan Hvenmark är docent i företagsekonomi och lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola. Johan har även en bakgrund som generalsekreterare i Svenska klätterförbundet och FoU-ansvarig på Riksidrottsförbundet.

Sofia Modigh är utvecklingschef för IOGT-NTO och har en lång och bred erfarenhet både som förtroendevald och anställd i civilsamhället. Hon har bland annat varit rektor för studieförbundet NBV, verksamhetschef för Skoopi och vice förbundsordförande för IOGT-NTO.

Charlotte Rydh är generalsekreterare för Giva Sverige och har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling, filantropi och engagemang, både i Sverige och internationellt.

Erik Sjöstrand är verksamhetschef för Ideell Arena. Han är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm där han verkat som forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies.