.

Årets redovisning i den ideella sektorn 2022

 

För tjugoförsta året i rad arrangerar PwC utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Kristna Fredsrörelse erhöll utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2021.

Finalbidragen har lämnats till en från PwC oberoende jury under ledning av Erik Sjöstrand som är verksamhetschef på Ideell arena. I juryn ingår forskare och företrädare för praktiker inom den ideella sektorn. Vill du veta mer om vilka som sitter i juryn? Läs mer här

Vid arbetet med 2022 års utmärkelse har juryn haft ett särskilt fokus på att hitta de årsredovisningar som på bästa sätt beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i sitt ändamål/uppdrag. Det behöver inte handla om en särskild hållbarhetsrapport. Det kan lika gärna röra sig om en årsredovisning eller verksamhetsberättelse som beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle.

Läs mer om bakgrunden till priset och PwC:s utmärkelse här.

Möt årets finalister

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser. Vi är över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått – allt från omfattande lagändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp.

Hyresgästföreningen är partipolitiskt obunden men aktiv inom ett brett spektrum av bostadspolitiska och socialpolitiska frågor. Organisationen vilar på en demokratisk grund med en parlamentariskt uppbyggd struktur. Medlemmarna röstar fram sina företrädare.

Vi ser bostaden som en välfärdsfråga och grundläggande mänsklig rättighet. Vi arbetar aktivt mot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttiga bostäder och stöttar hyresgäster vid fördyrande ombyggnationer och renoveringar. Vi strävar efter hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk, för att skapa ett samhälle som håller samman. Därför vill vi att det byggs fler hyresrätter, med klimat- och miljöanpassade metoder och material, till en rimlig hyra.

Hyresgästföreningen har under 2021 tagit ett rejält kliv framåt i frågan om ekologisk hållbarhet. Vi har bland annat antagit programmet Klimat och boende, där vi delar vår syn på hur boende och miljö hör ihop, samt några av de åtgärder vi tror krävs för en verkligt hållbar bostadssektor. Vi har också tagit fram en omfattande handlingsplan för vårt miljöarbete, börjat kartlägga verksamhetens egna utsläpp och fattat beslut om klimatkompensation för de utsläpp som inte kan undvikas. Precis som vi alltid kämpat för dagens och morgondagens hyresgäster kommer vi fortsätta arbeta för att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras.

Vår verksamhetsberättelse:
Med vår verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport vill vi visa en god transparens gentemot våra medlemmar. Att vi arbetar i deras intresse och att det tydligt framgår vart medlemsavgiften går. Vi vill redogöra både för vad som gjorts och vilka frågor vi ser som viktiga för landets hyresgäster i framtiden. Slutligen vill vi att årsredovisningen på ett enkelt och trevligt sätt ska ge en bild av oss som organisation, vårt ändamål och syfte.

Se och lyssna mer på Hyresgästföreningen här

Lärarförbundet

Riksidrottsförbundet

SOS – Barnbyar

Långsiktighet har präglat SOS Barnbyars arbete sedan starten för över 70 år sedan. Vår teori är enkel. Barn och unga som växer upp i en trygg och stöttande omgivning utvecklar sundare relationer som vuxna och bidrar positivt till lokalsamhället och sina egna familjer i framtiden.

Med årsberättelsen vill vi berätta hur vi omvandlar den teorin till praktik med hållbara medel. Genom att mäta, följa upp och sätta mål på våra mest väsentliga frågor kan vi se förändring över tid. Det gör också att vi kan agera snabbt och fylla luckor i samhällen där behoven är som störst. Allt för att fler barn i världen ska få en chans att bli sitt starkaste jag.

Lyssna och se mer på vilka  SOS-barnbyar är

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Det gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration.

Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att stötta de mest utsatta i samhället. Vår årsredovisning ska visa att vi är en professionell organisation vars verksamhet leder till förändring för många, och fungera som ett kvitto på att vi använder våra resurser rätt och till största nytta för de deltagare vi möter. Vi ser också vår årsredovisning som en möjlighet att lyfta fram människorna bakom siffrorna – vad vårt sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsarbete faktiskt innebär i praktiken. Därför lägger vi stor vikt vid att presentera berättelser från de deltagare vi möter i våra verksamheter. I årsredovisningen 2021 möter vi bland annat Viktoria som fått fast anställning tack vare arbetsträning på Stockholms Stadsmission, och Tina som fått vardagen att gå ihop tack vare Stockholms Stadsmissions sociala matbutiker Matmissionen.

Lyssna och se mer på vilka Stockholms Stadsmission är

Svenska Röda Korset

 

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram, även när det är svårt.

Vårt uppdrag lyder: Att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respekten för varje människas värdighet. Vi strävar efter att allt vi gör ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. De globala hållbarhetsmålen styr strategiskt våra insatser, med fokus på människors humanitära behov i Sverige och övriga världen. Ett hållbarhetsperspektiv finns alltid med – i allt från att planera akutinsatser efter naturkatastrofer, anställa personal och hantera givarnas gåvor.

I Röda Korsets Årsberättelse 2021 integrerar vi verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och ekonomisk årsredovisning. Vi visar hur allt hänger samman genom att lyfta in globala mål i berättelsen om våra insatser, liksom genom storytelling som visar vad ett genomgripande hållbarhetsarbete kan betyda för den enskilda människan.