Årsredovisningsseminarium 2020

I årets årsredovisningsseminarium fokuserar vi på hållbarhetsrapporten. Vilka trender ser vi i organisationernas hållbarhetsrapporter och vilka utmaningar finns? Stora organisationer är bundna av lagkrav att upprätta hållbarhetsrapport men hur ser det ut med frivilligt upprättade inom sektorn? Är det viktigt att hållbarhetsrapportera även för organisationer som inte är lagbundna att göra det? Vilka värden ger det tillbaka?

Representanter för Vårdförbundet och Rädda Barnen deltar och berättar om varför de ser att det är viktigt att hållbarhetsrapportera och värdet det har för deras organisation.

Maria Fränne, auktoriserad revisor PwC
Cecilia Gullberg, lektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
Karin Juslin, hållbarhetsspecialist, PwC