Samtalsinitierare – Anna Johansson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Frågan om civilsamhällets oberoende har aldrig varit mer central. Civilsamhället har ett viktig uppdrag att både granska och bilda opinion mot makthavare och beslutsfattare. Vi har också en röstbärande funktion gentemot medlemmar och rättighetsbärare. Civilsamhällets organisationer behöver därför kunna vara både obekväma och kontroversiella. Det är extra viktigt i en tid när allas lika värde och universella mänskliga rättigheter ifrågasätts. Om inte vi, så vem? Och om inte nu, så när?”

 

Anna har en fil.mag i internationell ekonomisk historia från Stockholms Universitet. Anna har arbetat som chef inom idéburen sektor i Sverige och Storbritannien i drygt 15 år och bland annat arbetat med frågor som rör social rättvisa, hemlöshet, asyl- och migrationsfrågor och för att motverka människohandel. Anna jobbar just nu som Generalsekreterare för Amnesty International.