Samtalsinitierare- David Samuelsson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Frågan om vem som styr civilsamhället är avgörande och ställs alltmer på sin spets. Civilsamhället ska vara oberoende och politiker gillar att prata om armlängds avstånd, fritt och frivilligt. Men i realiteten möter vi starka tendenser både på nationell, regional och lokal nivå där samma politiker vill gå över mot olika slags uppdragsstyrning där civilsamhället får ersättning för att utföra ett uppdrag som myndigheterna definierar, styr och sätter gränser för. Den utvecklingen där civilsamhället tappar självständighet måste vi jobba ännu effektivare för att vända.”

David Samuelsson är ordförande på CIVOS och Generalsekreterare för Studieförbunden. Han är starkt engagerad i de förutsättningar och begränsningar som offentliga myndigheter ger civilsamhället som internmomsen, demokrativillkor och styrningen genom offentliga bidrag.