Föreläsare på PwC:s seminarium – Adam Kinnwall

Adam Kinnwall är hållbarhetsrevisor på PwC och arbetar med frågor som rör framtidens hållbarhetsrapportering och hur organisationer kan stärka dess hållbarhetsarbete. Adam har tidigare arbetet med utvecklingsfinansiering, civilsamhällesdialog och har ett starkt intresse för hållbarhet inom ideell sektor.

Adam Kinnwall kommer tillsammans med Mårten Genfors att tala på PwC:s seminarium kl 13.00