Föreläsare på PwC:s seminarium – Mårten Genfors

Mårten Genfors arbetar som konsult inom hållbarhetsområdet och stöttar organisationer och företag att identifiera och utveckla sina mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Han jobbade tidigare fokuserat mot PwC:s ideella kunder och var bland annat med och tog fram Giva Sveriges kvalitetskod. Han har även jobbat med humanitärt bistånd och katastrofberedskap i DRK, Etiopien och regionalt i Afrika för FN.

Mårten Genfors kommer tillsammans med Adam Kinnwall att tala på PwC:s seminarium kl 13.00