Gunnar Ardelius

Gunnar Ardelius är verksamhetschef på Ideell kulturallians, en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Gunnar har tidigare varit ordförande för Sveriges Författarförbund och är även skönlitterär författare.