Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser. Vi är över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått – allt från omfattande lagändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp.

Hyresgästföreningen är partipolitiskt obunden men aktiv inom ett brett spektrum av bostadspolitiska och socialpolitiska frågor. Organisationen vilar på en demokratisk grund med en parlamentariskt uppbyggd struktur. Medlemmarna röstar fram sina företrädare.

Vi ser bostaden som en välfärdsfråga och grundläggande mänsklig rättighet. Vi arbetar aktivt mot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttiga bostäder och stöttar hyresgäster vid fördyrande ombyggnationer och renoveringar. Vi strävar efter hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk, för att skapa ett samhälle som håller samman. Därför vill vi att det byggs fler hyresrätter, med klimat- och miljöanpassade metoder och material, till en rimlig hyra.

Hyresgästföreningen har under 2021 tagit ett rejält kliv framåt i frågan om ekologisk hållbarhet. Vi har bland annat antagit programmet Klimat och boende, där vi delar vår syn på hur boende och miljö hör ihop, samt några av de åtgärder vi tror krävs för en verkligt hållbar bostadssektor. Vi har också tagit fram en omfattande handlingsplan för vårt miljöarbete, börjat kartlägga verksamhetens egna utsläpp och fattat beslut om klimatkompensation för de utsläpp som inte kan undvikas. Precis som vi alltid kämpat för dagens och morgondagens hyresgäster kommer vi fortsätta arbeta för att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras.

Vår verksamhetsberättelse:
Med vår verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport vill vi visa en god transparens gentemot våra medlemmar. Att vi arbetar i deras intresse och att det tydligt framgår vart medlemsavgiften går. Vi vill redogöra både för vad som gjorts och vilka frågor vi ser som viktiga för landets hyresgäster i framtiden. Slutligen vill vi att årsredovisningen på ett enkelt och trevligt sätt ska ge en bild av oss som organisation, vårt ändamål och syfte.

Se och lyssna mer på Hyresgästföreningen här