Deltagare – Irina Rönnqvist

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?  

”Jag tycker att idéburna organisationer har flera viktiga roller i samhällsutveckling i stort, t.ex. som självständig röstbärare, opinionsbildare och demokratifrämjande. Idéburna organisationer bidrar därmed till ökad kunskap och bättre beslutsunderlag. Ett av Stadsmissions uppdrag är att vara i ständig rörelse, på väg, för att möta medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för förändring. Våra deltagare, människor i utsatthet och utanförskap, kan genom att delta i våra verksamheter påverka politikens innehåll och utformningen av offentliga beslut. Det betyder att vi kan samla medlemmarnas synpunkter i olika frågor, bearbeta dem internt i organisationen och därefter föra fram dem i olika sammanhang, såsom i berednings- och beslutsprocesser och den allmänna debatten och även utformning av offentliga bidrag.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022? 
”Det är mitt tredje Ideellt Forum och jag ser fram emot att få nya kunskaper från relevanta föreläsningar kring frågor som jag jobbar med. Det brukar vara välorganiserat event där besökarna kan träffa kollegor från andra organisationer för att uppleva gemenskap och delaktighet.”

Irina Rönnqvist jobbar som utvecklingsstrateg på Sveriges Stadsmissioner med fokus på offentliga bidrag och projektfinansiering.