Deltagare – Karin Neuhaus

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?  
”Jag tror att civilsamhället vinner på att ha ett ständigt pågående samtal om dess relation till andra sektorer och sin omvärld, så även när det kommer till finansiering och de villkor den kan komma med. Att reflektera över oberoende och beroende är ett sätt att stärka och utforska sektorns särart och unika roll i samhället. Självständighet och oberoende är en bärande princip som vi tillsammans måste bevaka.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022?  
”Jag ser mycket fram emot att träffa kollegor från civilsamhället efter några år av pandemi! Det är också ett väldigt relevant och intressant tema och jag tycker att programmet i sin helhet är spännande, lite särskilt nyfiken är jag på samtalen om utmaningar som kan komma att uppstå i organisationers demokratiska styrprocesser som en effekt av extern finansiering.”

Karin Neuhaus jobbar som Generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet