Lars Strannegård

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Strannegårds forskning fokuserar på aspekter av ledarskap, estetik, varumärken och även organisation och ledarskap i multinationella organisationer. Han är just nu aktuell med boken ”Kunskap som känns” där han argumenterar för kulturens och bildningens viktiga roll både för ett fritt, demokratiskt samhälle men också för ett utvecklande av den ekonomiska sfären och dess utgångspunkter. Med sin lovsång till att vidga ens vyer är Lars Strannegård huvudtalare på Ideellt Forum 2021.