Louise Callenberg

sektionschef, avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och förtroendevald i Svenska kyrkan