Moderator – Anna Magnusson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?

”Att fundera över vem som sätter agendan är oavsett organisation väldigt viktigt. Samtidigt är det kanske ändå viktigare att reflektera och fundera över frågan när man är ideell organisation och medlemsstyrd organisation. Som medlemsstyrd organisation agerar och fungerar du på medlemmarnas uppdrag. Sätter någon annan din agenda så behöver man fundera ett par varv och ser varför det blivit så.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022?

”Att träffa massa smarta organisationsföreträdare med kloka insikter som delas med hjäta och engagemang. Det är ett väldigt utmanande läge för civilsamhället rent generellt. Omvärlden och inflationen påverkas oss alla och då än viktigare att det finns mötesplatser där vi får provtänka och utmanas tillsammans.”

Vad kan deltagande förvänta sig av arrangemanget?

”Många olika perspektiv på frågan om Vad finansiering och beroende av finansiärer gör med civilsamhällets organisationer? Vi planerar för både filosofiska och konkreta samtal och diskussioner. Alla deltagare kommer att vara aktiva under hela dagen så närvaro och fokus är givet.”

Anna Magnusson är moderator på Ideellt Forum 2022.