Samtalsinitierare – Negin Tagavi

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”För mig är mångfald och pluralism ett självändamål och svaret på hur vi frodas, innoverar och stärker Sverige för att möta sk ”wicked problems” och ”Black swans”. Mångfald och pluralism bygger ett starkt och sammanhållet samhälle.  Att det är svårt är ingen anledning att låta bli att verka för just mångfald och pluralism. Det handlar inte heller om att vara snäll utan att vara smart. Vårt diversifierade civilsamhälle är en av våra absoluta styrkor och bygger tillit. Om den mångfalden inte får växa fritt utan tvingas att anpassa sig till politiserande bidrag eller uppdragsgivares behov har vi gjort Sverige en riktig björntjänst”.

 

Negin Tagavi är utbildad diplomat och jurist och arbetar idag som biträdande VD på Fryshuset. Hon har ett starkt samhällsengagemang och drivs av kärlek genom att vara för förändring – till skillnad från mot någon eller något. Hennes engagemang kommer till uttryck genom hennes roll idag på Fryshuset och även i hennes styrelseuppdrag i Stockholms handelskammare och den nya oberoende myndigheten Institutet för Mänskliga rättigheter.