Samtalsinitierare – Erik Sjöstrand

 

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Från mitt perspektiv är det helt centralt att civilsamhällets organisationer har möjlighet i allt man gör utgå ifrån sitt unika uppdrag; den idé eller ideologiska övertygelse som människor samlats kring i just den specifika organisationen. En central utmaning som vi behöver samtala tillsammans kring är då hur vi i relation till olika typer av finansiärer och deras krav och förväntningar kan värna det handlingsutrymmet.”

 

Erik Sjöstrand är verksamhetschef för Ideell Arena. Han är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm där han verkat som forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Hans forskningsintresse har kretsat kring organisering och ledning av civilsamhällets organisationer med ett speciell fokus på civilsamhällets relation till staten.