SOS – Barnbyar

Långsiktighet har präglat SOS Barnbyars arbete sedan starten för över 70 år sedan. Vår teori är enkel. Barn och unga som växer upp i en trygg och stöttande omgivning utvecklar sundare relationer som vuxna och bidrar positivt till lokalsamhället och sina egna familjer i framtiden.

Med årsberättelsen vill vi berätta hur vi omvandlar den teorin till praktik med hållbara medel. Genom att mäta, följa upp och sätta mål på våra mest väsentliga frågor kan vi se förändring över tid. Det gör också att vi kan agera snabbt och fylla luckor i samhällen där behoven är som störst. Allt för att fler barn i världen ska få en chans att bli sitt starkaste jag.

Lyssna och se mer på vilka  SOS-barnbyar är