Aktuellt

Moderator – Anna Magnusson Samtalsinitierare – Erik Sjöstrand Föreläsare på PwC:s seminarium – Mårten Genfors Föreläsare på PwC:s seminarium – Adam Kinnwall Samtalsinitierare – Anna Johansson Deltagare – Irina Rönnqvist Deltagare – Karin Neuhaus Samtalsinitierare – Negin Tagavi Samtalsinitierare- David Samuelsson