Hur ska civilsamhället finansieras?

Giva Sverige och PwC presenterar ny upplaga av rapporten Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?

För sjunde året har Giva Sverige och PwC tagit fram rapporten Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället? med ambitionen att den ska vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet och kunna fatta strategiska beslut baserade på goda kunskaper om nuläget. Den senaste upplagan lanserades i början av november och på Ideellt Forum ges möjlighet till en fördjupad diskussion om politikens roll, ambitioner och möjligheter att bidra till ett starkt civilsamhälle. I årets rapport görs en djupdykning i utvecklingen av medborgarens engagemang som volontär, givare och medlem. Rapporten belyser också corona-pandemins effekter på civilsamhällets organisationer och resonerar om andra övergripande trender som påverkar ideella organisationer över tid.
Efter en inledande presentation leder Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC en diskussion om civilsamhällets framtida utveckling och finansiering med Jakob Forssmed (KD) och Lawen Redar (S).

Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige
Johan Sverker, Senior rådgivare, PwC
Jakob Forssmed, förste vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna
Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna