Dataskyddsförordningen – ett år senare

Dataskyddsförordningen (GDPR) har, som få andra regeländringar, lett till omfattande insatser och en del förändringar i insamlingssektorn. På den här utbildningen presenterar och förklarar FRII sina uppdaterade riktlinjer för dataskyddsförordningen, men visar också exempel från några organisationers praktiska arbete med GDPR-anpassningarna. Dessutom diskuteras om någon praxis redan nu kan läsas ut när det gäller tillämpningen av lagen.

Detta är en kurs för dig som är ny i rollen som ansvarig över dataskyddsfrågor och/eller för dig som vill lära dig mer om vad GDPR betyder för insamling och kommunikation.

Anmäl dig senast den 25 mars!