GS-lunch

Varmt välkommen till årets andra GS-lunch!

Detta är ett tillfälle för dig som generalsekreterare eller motsvarande i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att nätverka med andra i motsvarande funktion, få ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar insamling och givande.

På den här lunchen reflekterar Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, om skillnader och likheter mellan olika ideella organisationer och viktiga framtidsfrågor för civilsamhället. Vi inleder 11.00 med senaste nytt från Giva Sveriges generalsekreterare följt av Martin Ärnlöv. Frågor som står på agendan är bland annat utveckling av effektrapportering, skattereduktion för gåvor och dialogen om en mer modern och effektiv kvalitetssäkring av ideella organisationer. Runt 12.00 äter vi lunch och minglar, för att sedan avsluta med en gemensam summering vid 12.40. Klockan 13.00 är det slut.