Introduktion för nya medlemmar

FRIIs introduktionsdag för nya medlemmar ger en överblick av FRIIs verksamhet och vilka möjligheter medlemskapet innebär. Vi går också igenom de olika delarna i FRIIs kvalitetsarbete som medlemmarna har förbundit sig att följa. Introduktionen ger dig vägledning till hur du kan påverka och bidra till FRIIs verksamhet och en förståelse för innehållet i kvalitetskoden samt hur rapporteringen går till.

Introduktionen till FRII vänder sig till nya medlemmar och till dig som är ny i rollen som ansvarig för kvalitetskoden eller intresserad att få veta mer om FRIIs verksamhet.