ERFA-träff: marknadsföring och kommunikation för testamentesgåvor

Välkommen på ERFA-träff för testamentesgåvor!

Denna träff vänder sig till dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring kring testamentesgåvor. För dig som handläggare hålls separata ERFA-träffar. Har du båda rollerna är du givetvis välkommen att delta i båda nätverksgrupperna.

Kort om Giva Sveriges ERFA-nätverk
Giva Sveriges ERFA-nätverk ger möjlighet för medarbetare hos våra medlemmar att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-grupper eller nätverk är ett etablerat koncept för professionellt erfarenhetsutbyte. Det kan drivas av nätverkets medlemmar eller av en facilitator. Oavsett vilket kännetecknas det av att det är deltagarna som bidrar aktivt med både ämnen, innehåll och professionella erfarenheter.

Läs mer om våra ERFA-nätverk och se kontakt för anmälan här.