ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som funnits sedan 1972.  Vår vision är en värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. Fattiga kvinnor och flickor utgör världens mest utsatta.

ActionAid bedriver kampanjer och globalt påverkansarbete för att förändra politiska regelverk och för att stärka människor som lever i fattigdom och utsatthet i att kräva sina rättigheter. I allt vårt arbete fokuserar vi på kvinnor och flickors situation eftersom det är det mest effektiva sättet att minska fattigdomen i ett område. ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som samarbetar med  över 2000 andra organisationer världen runt.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

39 855 352

Insamlat under 2018 (KR)

39 992 000

Insamlat under 2017 (KR)

44 211 012

Insamlat under 2016 (KR)

43 621 000

Insamlat under 2015 (KR)

50 628 445

Insamlat under 2014 (KR)

42 833 000

Insamlat under 2013 (KR)

36 846 000

Insamlat under 2012 (KR)

36 754 869

Insamlat under 2011 (KR)

46 730 000

BG: 900-0837
PG: 900083-7
Besöksadress: Renstiernas gata 12, 116 28 Stockholm

Flera medlemmar