Ågrenska Vänskapsföreningen

Ågrenska Vänskapsföreningen är en ideell förening, vid sidan av Ågrenska. Vänskapsföreningen arbetar för att skapa möjligheter till upplevelser för funktionsnedsatta barn och ungdomar i Ågrenskas verksamheter.

Syftet är att möjliggöra projekt och aktiviteter, som inte ryms inom Ågrenskas budget. På Ågrenska möter vi barn och ungdomar med olika förutsättningar, men med samma behov som alla andra att delta i helt självklara upplevelser. Tillsammans med dem försöker vi finna lösningar, så att alla ska kunna vara med på sina villkor i spännande och utvecklande aktiviteter. Vi har inte brist på idéer, men ibland har vi brist på resurser!

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

1 182 459

Insamlat under 2018 (KR)

1 678 018

Insamlat under 2017 (KR)

1 292 070

Insamlat under 2016 (KR)

1 477 000

Insamlat under 2015 (KR)

3 281 501

Insamlat under 2014 (KR)

1 456 383

Insamlat under 2013 (KR)

1 042 370

Insamlat under 2012 (KR)

942 774

Insamlat under 2011 (KR)

1 143 968

PG: 909110-9
Besöksadress: Lillövägen, 436 58 Hovås