Alzheimerfonden

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att uppnådda kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta.

Enskilda bidragare och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Alzheimerfonden stiftades 1988 och är sedan 2007 utvald som förmånstagare i Postkodlotteriet.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

36 049 676

Insamlat under 2018 (KR)

36 472 216

Insamlat under 2017 (KR)

34 840 832

Insamlat under 2016 (KR)

31 544 000

Insamlat under 2015 (KR)

36 767 533

Insamlat under 2014 (KR)

39 450 423

Insamlat under 2013 (KR)

30 327 294

Insamlat under 2012 (KR)

21 914 000

Insamlat under 2011 (KR)

14 010 096

BG: 901-1198
PG: 901119-8
Besöksadress: Vegagatan 9, 113 29 Stockholm

Flera medlemmar