Amnesty International

Amnesty International är en medlemsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Sedan 1961 är visionen en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sedan ligger till grund för våra kampanjer. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner för att kunna utöva påtryckningar mot makthavare. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

119 913 000

Insamlat under 2018 (KR)

99 092 000

Insamlat under 2017 (KR)

124 225 000

Insamlat under 2016 (KR)

90 963 000

Insamlat under 2015 (KR)

122 718 000

Insamlat under 2014 (KR)

82 489 000

Insamlat under 2013 (KR)

80 461 000

Insamlat under 2012 (KR)

71 874 000

Insamlat under 2011 (KR)

61 517 000

BG: 900-0720
PG: 900072-0
Besöksadress: Alsnögatan 11, Stockholm
Postadress: Box 4719, 116 92 Stockholm