Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en välkänd och respekterad organisation som arbetar för ett friskare liv. Vi sprider kunskap, påverkar samhället och stöder allergiforskning.

Hos oss samlas människor med allergiska sjukdomar tillsammans med sina anhöriga och andra engagerade för att göra Sverige mer tillgängligt.Förbundets forskningsfond är enda finansiären vars bidrag till 100 % är öronmärkta för astma- och allergiforskning.

Förbundets barnallergifond ger svårt allergisjuka barn en guldkant i tillvaron: miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, eller åka på läger för att umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

7 006 649

Insamlat under 2018 (KR)

22 292 876

Insamlat under 2017 (KR)

20 208 000

Insamlat under 2016 (KR)

20 503 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 233 631

Insamlat under 2014 (KR)

13 911 000

Insamlat under 2013 (KR)

9 414 509

Insamlat under 2012 (KR)

11 410 175

Insamlat under 2011 (KR)

3 569 565

Forskningsfond: BG: 9000-3740
Forskningsfond: PG: 900374-0
Barnallergifond: BG: 900-9069
Barnallergifond: PG: 900906-9
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm
Postadress: Box 170 69, 104 62 Stockholm

Flera medlemmar