Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell förening med drygt 13000 medlemmar fördelade på 24 distrikt. Vi arbetar för att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.

Förbundet bedriver ett omfattande lobbyarbete, genom uppvaktningar, personliga kontakter, debattartiklar och genom att remissvara på olika utredningar. Vi ger råd till medlemmarna genom våra ombudsmän och vår jurist. Våra 24 distrikt ordnar bl a föreläsningar, läger, bad och bowling.
Genom tidningen Ögonblick, försäljning av böcker och anordnande av konferenser sprider vi kunskap om autism. Vårt dotterbolag Utbildningscenter Autism bedriver utbildning inom området för professionellt verksamma och närstående.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

6 677 000

Insamlat under 2018 (KR)

1 048 000

Insamlat under 2017 (KR)

432 000

Insamlat under 2016 (KR)

2 316 000

Insamlat under 2015 (KR)

853 000

Insamlat under 2014 (KR)

922 000

Insamlat under 2013 (KR)

911 000

BG: 900-1579
PG: 90 01 57-9
Besöksadress: Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm

Flera medlemmar