Barncancerfonden

När Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i trettio år med att fler ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige.

Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor.

Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar. Tillsammans kan barncancerföreningarna och Barncancerfonden arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med övergripande frågor inom forskning och utbildning, råd och stöd samt information.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

460 312 539

Insamlat under 2018 (KR)

411 573 000

Insamlat under 2017 (KR)

425 120 911

Insamlat under 2016 (KR)

365 056 000

Insamlat under 2015 (KR)

337 893 000

Insamlat under 2014 (KR)

275 281 000

Insamlat under 2013 (KR)

226 529 000

Insamlat under 2012 (KR)

185 453 375

Insamlat under 2011 (KR)

125 306 526

BG: 902-0900
PG: 902090-0
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
Postadress: Box 5408, 114 84 Stockholm

Flera medlemmar