Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. När barn får diabetes så är det nästan alltid fråga om typ 1 diabetes – barndiabetes – och typ 1 diabetes blir allt vanligare.

Sjukdomen är livshotande, och trots intensiv daglig behandling drabbas många barn och unga av allvarliga komplikationer. Det enda som kan ändra på detta är forskning.

Barndiabetesfonden är en stiftelse, och helt beroende av frivilliga bidrag från privata initiativ. Varje gåva till forskningen skänker hopp om nya genombrott! År 2011 delade Barndiabetesfonden ut 6 miljoner kronor till barndiabetesforskningen, till stöd för 43 olika forskningsprojekt.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

24 136 339

Insamlat under 2018 (KR)

27 074 000

Insamlat under 2017 (KR)

17 297 396

Insamlat under 2016 (KR)

10 025 000

Insamlat under 2015 (KR)

12 397 517

Insamlat under 2014 (KR)

10 229 021

Insamlat under 2013 (KR)

8 185 600

Insamlat under 2012 (KR)

5 350 333

Insamlat under 2011 (KR)

5 614 109

BG: 900-0597
PG: 900059-7
Besöksadress: Gränsliden 10, 582 74 Linköping

Flera medlemmar