Barnfonden

Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

I allt vårt arbete är barnen i fokus. Vi vill vara med och att skapa ett samhälle som respekterar och lyssnar på barnen, ett samhälle där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och använda sin fulla potential.

För oss är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

83 500 000

Insamlat under 2018 (KR)

96 418 860

Insamlat under 2017 (KR)

90 714 052

Insamlat under 2016 (KR)

93 599 000

Insamlat under 2015 (KR)

100 268 003

Insamlat under 2014 (KR)

101 152 513

Insamlat under 2013 (KR)

92 261 938

Insamlat under 2012 (KR)

86 792 704

Insamlat under 2011 (KR)

79 136 000

PG: 901302-0
Besöksadress: Kattsundsgatan 15, 203 12 Malmö
Postadress: Box 4100, 203 12 Malmö

Flera medlemmar