Berättarministeriet

Berättarministeriet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som driver utbildningscenter för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet.

Berättarministeriet verkar tillsammans med det offentliga, privata och ideella för att alla barn, oavsett bakgrund, har tillgång till en god och jämlik utbildning. Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet.

Berättarministeriet erbjuder lärare i upptagningsområdena kostnadsfria pedagogiska program som är förankrade i läroplanen och verkar ämnesövergripande. Stiftelsens pedagogik bygger på storytelling och det lustfyllda lärandet.

Berättarministeriet grundades 2011 och driver utbildningscenter i Södertälje, Hagsätra, Husby samt Gamlestaden i Göteborg.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

9 630 603

Insamlat under 2017 (KR)

8 935 565

Insamlat under 2016 (KR)

8 688 823

Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm
PG: 900639-6
802426-7042

Flera medlemmar