Bräcke diakoni

Insamlingsstiftelsen Bräcke diakonis ändamål är att samla in medel till sina verksamheter så de kan göra ännu mer för de grupper i samhället som av olika anledningar inte får det stöd de behöver.

Det kan handla om att den offentliga finansieringen inte räcker till eller att andra aktörer inte anser det ekonomisk försvarbart att driva verksamhet inom ett visst område. Ibland kan det bara vara så lite som att sätta guldkant på tillvaron för de som de möter i våra verksamheter.

Bräcke diakoni är en idéburen organisation som i över 90 år arbetat med vård och omsorg utan vinstsyfte. Deras vision är ”Ett medmänskligare samhälle”. De driver ett femtiotal verksamheter inom områdena hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg med bland annat rehabilitering, psykiatri, barn- och ungdomsverksamheter och hospice.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

43 715

Insamlat under 2017 (KR)

20 340

Besöksadress: Bräcke Västergårds väg 5,418 77 Göteborg
BG: 900-6156
PG: 900615-6