BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

84 833 000

Insamlat under 2018 (KR)

72 846 000

Insamlat under 2017 (KR)

56 060 000

Insamlat under 2016 (KR)

48 744 000

Insamlat under 2015 (KR)

51 333 000

Insamlat under 2014 (KR)

57 715 000

Insamlat under 2013 (KR)

52 766 000

Insamlat under 2012 (KR)

51 149 000

Insamlat under 2011 (KR)

29 286 000

BG: 901-5041
PG: 901504-1
Besöksadress: Arenavägen 61, 121 77 Stockholm
Postadress: Box 101 47, 121 28 Stockholm

Flera medlemmar