Cancer- och Allergifonden

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens är en välgörenhetsorganisation som arbetar utan vinstintresse. Vi har ett särskilt stort intresse för Cancer- och allergifrågor som har ett samband med miljön. Vissa samband är utforskade och erkända, men behovet att utforska miljöpåverkan är stort.

Just nu stödjer vi ett 20- tal projekt inom området miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Forskningen bedrivs på Universitetssjukhusen runt om i Sverige och huvudinriktningen är förebyggande med fokus på orsakerna på varför vi drabbas av cancer- och allergisjukdomar. Årligen delar vi ut ett Miljömedicinskt Pris till forskare som gjort betydande insatser inom cancer- och/eller allergiområdet och där insatsen också betytt mycket ur ett samhällsnyttoperspektiv. Vi stödjer även cancer- och allergidrabbade personer med rehabilitering och sjukdomsrelaterade kostnader. Behovet är stort och fortsatt engagemang är nödvändigt för att förbättra livsmiljön för redan drabbade.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

10 370 599

Insamlat under 2018 (KR)

10 437 000

Insamlat under 2017 (KR)

10 950 000

Insamlat under 2016 (KR)

11 525 485

Insamlat under 2015 (KR)

11 840 119

Insamlat under 2014 (KR)

12 525 000

Insamlat under 2013 (KR)

12 890 000

BG: 900-3609
PG: 900360-9
Besöksadress: Munkbrogatan 2 Stockholm
Postadress: Box 2355, 103 18 Stockholm

Flera medlemmar