Cancerfonden

Tillsammans gör vi skillnad!
Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Vi finansierar varje år fler än 500 forskningsprojekt som alla bär på hopp om att bidra till vår vision: att besegra cancer!

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

858 642 000

Insamlat under 2018 (KR)

773 358 125

Insamlat under 2017 (KR)

807 066 000

Insamlat under 2016 (KR)

688 543 000

Insamlat under 2015 (KR)

607 378 000

Insamlat under 2014 (KR)

598 307 000

Insamlat under 2013 (KR)

504 785 000

Insamlat under 2012 (KR)

503 769 000

Insamlat under 2011 (KR)

407 961 000

BG: 901-9514
PG: 901986-0
Postadress: Cancerfonden, 101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5