Clowner utan Gränser

Skratt smittar. Eller hur? Ett leende på bussen kan kännas i hela kroppen. Som en del av ett internationellt nätverk av artister har vi i mer än 15 år utvecklat metoder för att skapa möten och sprida leenden över kultur-, ålders- och nationsgränser.

Att med barn i en utsatt situation skapa en sprudlande fantasivärld är en konst. Och faktum är att en jonglör med för stora skor och en röd näsa är helt perfekt för att göra det. Clowner utan Gränser är en ideell organisation som skickar professionella artister ut i världen för att sprida hopp och framtidstro till barn som verkligen behöver det. Vi stödjer också artister i våra projektländer. Ibland är världen i kvarteret bredvid. Ibland i ett flyktingläger i Kenya. Ibland på ett barnhem i Burma. Ibland någon annanstans. Glädjen är gränslös!

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

5 088 801

Insamlat under 2018 (KR)

4 886 998

Insamlat under 2017 (KR)

3 754 233

Insamlat under 2016 (KR)

5 367 833

Insamlat under 2015 (KR)

5 568 304

Insamlat under 2014 (KR)

5 216 432

Insamlat under 2013 (KR)

6 008 000

Insamlat under 2012 (KR)

3 320 199

Insamlat under 2011 (KR)

3 306 314

PG: 90 00 20-9
Besöksadress: Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm

Flera medlemmar