Diabetesfonden

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) arbetar för att fler ska få ett friskt liv med diabetes och på sikt en framtid utan sjukdomen.

Vi stödjer svensk forskning som strävar efter att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Varje år delar vi ut miljontals kronor, till största del tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner.

Diabetes

Diabetes är världens snabbast växande folksjukdom. Upp till en miljon svenskar lever med eller är i riskzonen att drabbas. Varje dag insjuknar två barn i typ 1-diabetes, en livshotande sjukdom man aldrig blir av med. Typ 1-diabetes kräver livslång behandling med insulin och kontroll av blodsocker. Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som ofta går att förebygga eller hantera med hjälp av kost och motion, men i många fall krävs medicinering.

Tack vare forskningen lever personer med diabetes längre än tidigare och drabbas mer sällan av komplikationer. Men fortfarande dör fem svenskar av diabetes varje dag och den förväntade livslängden för personer med diabetes är lägre än för övriga befolkningen. Din gåva till Diabetesfonden kan ändra på detta!

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

48 310 138

Insamlat under 2017 (KR)

25 782 523

Insamlat under 2016 (KR)

20 385 908

Insamlat under 2015 (KR)

23 674 664

Insamlat under 2014 (KR)

14 359 793

Insamlat under 2013 (KR)

11 313 234

Insamlat under 2012 (KR)

14 408 749

Insamlat under 2011 (KR)

17 244 786

BG: 900-9010
Besöksadress: Arenavägen 63, 9tr
Postadress: Box 5098 121 16 Johanneshov

Logotyp 200x40

Flera medlemmar