Diakonia

Diakonia är idag det gemensamma biståndsorganet för två svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Centrala arbetsområden för Diakonias långsiktiga utvecklingssamarbete är demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning. Grunden för allt vårt arbete är människors vilja och förmåga att förändra och förbättra världen.

Arbetet sker i partnerskap med cirka 400 lokala organisationer i ett 30-tal länder. Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor. Eldsjälar som arbetar för en varaktig förändring av situationen för de som lever med fattigdom, förtryck och våld.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

95 996 622

Insamlat under 2018 (KR)

71 679 000

Insamlat under 2017 (KR)

63 201 000

Insamlat under 2016 (KR)

54 540 000

Insamlat under 2015 (KR)

43 447 000

Insamlat under 2014 (KR)

36 832 000

Insamlat under 2013 (KR)

36 073 000

Insamlat under 2012 (KR)

33 415 000

Insamlat under 2011 (KR)

28 679 000

BG: 903-3044
PG: 903304-4
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma

Flera medlemmar