Djurens Rätt

Djurens Rätt arbetar för att hjälpa djur som lider i livsmedelsindustrins djurfabriker, djurförsökslaboratorier, pälsfarmernas burar och djur som på andra sätt utsätts för lidande av människor.

Djurens Rätt bildades 1882 och har idag ungefär 50 000 medlemmar. Syftet med vår verksamhet är att skapa ett djurvänligare samhälle.

Djurens Rätt har kontakt med politiker och myndigheter både i Sverige och utomlands för att de ska ta hänsyn till djurens intressen i sina beslut. Vi riktar oss också till allmänheten och företag för att informera om djurens situation.

Djurens Rätt får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av frivillig hjälp för att kunna hjälpa djuren.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

38 327 000

Insamlat under 2018 (KR)

35 723 000

Insamlat under 2017 (KR)

36 653 000

Insamlat under 2016 (KR)

23 067 000

Insamlat under 2015 (KR)

19 201 000

Insamlat under 2014 (KR)

19 613 000

Insamlat under 2013 (KR)

20 351 755

Insamlat under 2012 (KR)

12 541 244

Insamlat under 2011 (KR)

20 768 084

PG: 901087-7
Besöksadress: Hornsgatan 123, Stockholm
Postadress: Box 171 32, 104 62 Stockholm

Flera medlemmar