ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn.

Sexuell exploatering av barn är alla former av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. Det sker överallt – i och utanför Sverige – offline och online.

ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Med hjälp av tipsen kan vi skicka underlag till polisen så att de kan starta en brottsutredning. I ECPAT Hotline tar vi också ner kränkande bilder och filmer på barn från nätet.

En annan viktig del av ECPATs verksamhet är förebyggande, där vi sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare. Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

15 389 830

Insamlat under 2018 (KR)

16 047 304

Insamlat under 2017 (KR)

15 773 405

Insamlat under 2016 (KR)

11 730 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 061 836

Insamlat under 2014 (KR)

11 430 707

Insamlat under 2013 (KR)

12 778 815

Insamlat under 2012 (KR)

10 777 577

Insamlat under 2011 (KR)

4 168 258

BG: 903-4349
PG: 903434-9
Besöksadress: Sankt Göransgatan 66, 112 33 Stockholm

Flera medlemmar