Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som med insamlade medel från privatpersoner, företag och second hand-försäljning driver utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Våra utvecklingsprojekt bedrivs främst i Västsahara – Afrikas sista koloni där vi varit aktiva sedan 1970-talet och där vi samarbetar med lokalt engagerade partnerorganisationer. Emmaus Stockholm arbetar även med arbetsintegration och verkar för en ökad samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Vi vet att rätt hanterat kan textilavfall vara en värdefull resurs med positiva effekter för miljön.

 

 

 

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

23000000

Insamlat under 2018 (KR)

22000000

Vretensborgsvägen 6, 126 30 Hägersten
BG: 900-3971
PG: 900397-1
Swish 900 3971
802016-9846

Flera medlemmar