Föräldralösa Barn

Föräldralösa Barn är en insamlingsstiftelse som kontrolleras av Adoptionscentrum. Adoptionscentrums verksamhet som biståndsorganisation bedrivs under namnet Föräldralösa barn – en del av Adoptionscentrum. Våra projekt är helt inriktade på de barn som riskerar att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för barn.

Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation som förmedlar adoptioner från utlandet till Sverige med statlig auktorisation. Vi verkar för barns rätt till familj – sedan 1969 då Adoptionscentrum bildades har mer än 24 500 barn från drygt 60 länder fått ny familj i Sverige. Vi är också en intresseorganisation för adopterade och deras familjer.

Vi har också i över 20 år arbetat aktivt med biståndsprojekt världen över. I vårt biståndsarbete arbetar vi för övergivna, föräldralösa och utsatta barns och ungdomars rätt. I hiv/aids-epidemins fotspår har ytterligare miljoner barn förlorat sina föräldrar, ofta i länder med svaga sociala skyddsnät.

Ända sedan starten har det inom organisationen funnits ett stort engagemang för att på olika sätt arbeta för att förbättra tillvaron för alla de barn som växer upp på institution eller riskerar att hamna där. Adoptivföräldrar i Sverige har både spontant och mer organiserat bedrivit hjälp- och biståndsverksamhet sedan adoptionerna startade på 1960-talet.

Utgångspunkten har varit en djup mänsklig vilja att förbättra situationen för barn och på barnhem i länder varifrån det egna barnet kom.

Världen över fråntas barn möjligheten att växa upp med sina föräldrar av en rad orsaker, exempelvis fattigdom, sjukdom, missbruk, stigma mot ensamstående föräldrar samt brister i sociala skyddsnät.

Vårt arbete har gett oss ingående kunskap om orsakerna till varför barn överges och omhändertas, om tillvaron på barnhem och konsekvenserna av att barn växer upp på institution. Kunskaperna har lett till att Adoptionscentrum successivt har förstärkt sin centrala roll i biståndet för att tillvarata just dessa barns intressen och verka för en långsiktig förändring.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

780 000

Insamlat under 2018 (KR)

674 491

Insamlat under 2017 (KR)

806 069

Insamlat under 2016 (KR)

782 000

Insamlat under 2015 (KR)

874 000

Insamlat under 2014 (KR)

2 721 000

Insamlat under 2013 (KR)

4 114 000

Insamlat under 2012 (KR)

1 635 000

Insamlat under 2011 (KR)

1 815 000

BG: 900-9895
PG: 900989-5
Besöksadress: Ekbacksvägen 22, 168 69 Bromma
Postadress: Box 111 39, 161 11 Bromma