Frälsningsarmén

Frälsningsarméns övergripande målsättning är att förkunna de goda nyheterna om Jesus Kristus och att möta mänskliga behov utan åtskillnad.

Kåren, med dess gudstjänstliv och församlingsverksamhet är den naturliga mötesplatsen och utifrån vilken de flesta verksamheter har sin bas.

Frälsningsarmén startade i östra London 1865 när dess grundare William Booth tillsammans med sin hustru Catherine började arbeta bland fattiga, hemlösa och prostituerade. Deras tidiga insatser var grunden till det breda och omfattande sociala arbete som nu finns i Frälsningsarmén. Det var aldrig deras avsikt att starta en ny kyrka, men det visade sig nödvändigt eftersom de fattiga och utslagna människorna inte kände sig välkomna i de etablerade kyrkorna.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

158 128 112

Insamlat under 2017 (KR)

164 780 000

Insamlat under 2016 (KR)

111 417 691

Insamlat under 2015 (KR)

207 881 116

Insamlat under 2014 (KR)

178 764 945

Insamlat under 2013 (KR)

160 728 000

Insamlat under 2012 (KR)

145 329 000

Insamlat under 2011 (KR)

147 300 000

BG: 900-4805
PG: 900480-5
Besöksadress: Nybrogatan 79 B
Postadress: Box 5090, 102 42 Stockholm

Flera medlemmar