FUB

Riksförbundet FUB är en ideell förening med över 26 000 medlemmar i 153 lokalföreningar. De arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv, i ett samhälle där alla får plats.  Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående är medlemmar, liksom många andra som vill visa sitt stöd för mänskliga rättigheter för alla.

Inom FUB finns Inre Ringen, där medlemmar som själva har intellektuell funktionsnedsättning driver sin egen verksamhet. Läs mer om Inre Ringen här.

FUB för alla

FUB är en mötesplats för att träffa andra med liknande erfarenheter. I FUB:s lokalföreningar ordnas kurser, danser, läger och mycket mer. Medlemmar kan få stöd och råd av medlemsrådgivare eller rättsombud och får vår medlemstidning Unik sex gånger per år. Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom Unik Försäkring.

Påverkan och kunskap

FUB vill sprida kunskap om utvecklingsstörning och hur det är att leva med en utvecklingstörning. De bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter.

 

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

20 650 169

Insamlat under 2017 (KR)

13 948 470

Insamlat under 2016 (KR)

13 753 000

Insamlat under 2015 (KR)

6 890 682

Insamlat under 2014 (KR)

9 426 000

Insamlat under 2013 (KR)

7 748 000

Insamlat under 2012 (KR)

7 579 000

Insamlat under 2011 (KR)

7 983 000

BG: 900-8038
PG: 900057-1
Besöksadress: Industrivägen 7, Solna
Postadress: Box 1181, 171 23 Solna