Furuboda Folkhögskola

Furuboda Folkhögskola är Sveriges största folkhögskola för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi kämpar för att alla i Sverige ska ha rätt till skola, med eller utan funktionsnedsättning.

Vi grundades 1960 och fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för alla i Sverige ska ha rätt till skola, oavsett förutsättning.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

9 878 791

Insamlat under 2018 (KR)

8 728 277

Insamlat under 2017 (KR)

5 106 798

BG: 900-5943
PG: 900594-3
Besöksadress: Furubodavägen 247